LỜI NÓI ĐẦU

                - Công Ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng (SOCTRANGWACO) xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng trong suốt thời gian vừa qua.

                - Hiện nay, SOCTRANGWACO đã xây dựng thành công dự án phát hành hoá đơn điện tử (HĐĐT) cho các khách hàng sử dụng dịch vụ của SOCTRANGWACO. Được sự đồng ý của Tổng Cục Thuế, Cục thuế thành phố Sóc Trăng, SOCTRANGWACO bắt đầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử mẫu số 01GTKT0/001 thay thế hóa đơn giấy thông thường tới khách hàng, kể từ tháng 9/2016.

Thông tin pháp lý về hóa đơn:

                  Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

                  Công văn số 2488/TCT-DNL ngày 05/08/2013 của Tổng cục thuế V/v Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

                  Công văn số 2597/TCT-DNL ngày 12/08/2013 của Tổng cục thuế V/v Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

                  Công văn số 1703/TCT-DNL ngày 14/05/2014 của Tổng cục thuế V/v Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

top