THÔNG BÁO

V/v dời lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

 

Kính gửi:

Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

 

Ngày 17/6/2019, Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng đã gửi thông báo số 12/TB-HĐQT về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào lúc 08 giờ 00 phút, thứ sáu ngày 28/6/2019 đến Quý cổ đông;

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng vẫn chưa được UBND tỉnh Sóc Trăng chấp thuận ban hành Quyết định về việc điều chỉnh giá nước theo đề nghị của công ty và ý kiến thẩm định, đề xuất của các Sở, ngành liên quan (đã trình từ tháng 03/2018). Do đó, công ty chưa thể xác định được kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm 2019 để trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên (Trong năm 2018, công ty đã bị lỗ 21,324 tỷ đồng, lợi nhuận giảm 341% so với năm 2017 do chưa được điều chỉnh giá nước kịp thời sau cổ phần hóa. Đến nay, nếu không có kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể thì không thể báo cáo, giải trình trước đại hội).

Vì vậy, công ty cần có thêm thời gian để chờ UBND tỉnh Sóc Trăng xem xét, ban hành quyết định điều chỉnh giá nước mới, đây là cơ sở để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, giải pháp khắc phục tình trạng lỗ trong tương lai để báo cáo với các cổ đông tại đại hội.

Nay, Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng xin thông báo dời lịch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đến khi có đủ cơ sở, điều kiện tổ chức. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.

Rất mong Quý cổ đông thông cảm cho sự thay đổi này.

Trân trọng./.

Vui lòng xem tài liệu đính kèm:
Thông báo 191 dời lịch tổ chức đại hội.pdf