Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn trực thuộc của Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng.
          Được sự chấp thuận của Đảng ủy cơ sở và Ban Giám đốc Công ty. Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn viên Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2015.
Đoàn Chủ tịch Điều hành Đại hội

Ban Chấp hành cũ tuyên bố hết nhiệm kỳ

Đoàn viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới

Ban Chấp hành mới ra mắt và hạ quyết tâm

Đoàn viên biểu quyết các chỉ tiêu thông qua tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua BCH Công đoàn Cơ sở Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng được tặng thưởng 01 cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 02 cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng