Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 12/2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng:

Vui lòng xem tài liệu đính kèm:

Đại Ngãi 12.2018.pdf
VC - 12.2018.pdf
Thạnh Trị 12.2018.pdf
Phú Lợi Tháng 12.2018.pdf
NCT - 12.2018.pdf
Mỹ Tú 12.2018.pdf
Lịch Hội Thượng 12.2018.pdf
Kế Sách 12.2018.pdf
KQ YTDP MX - 12.2018.pdf
KQ YTDP LP - 12.2018.pdf
KCN 12.2018.pdf