THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh giá cung cấp nước sạch
 năm 2016


  Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt phương án giá nước sạch của Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng;

Căn cứ Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 05/04/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Ban hành biểu giá nước sạch dùng cho sinh hoạt của dân cư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng cung cấp;

Nay Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng thông báo đến quý khách hàng giá nước sạch áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng như sau:

           1. Giá nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt

- Sử dụng 10m3 đầu tiên :             5.900 đồng/m3

- Sử dụng trên 10m3 - 20m:             7.200 đồng/m3

- Sử dụng trên 20m3 - 30m3 :             7.900 đồng/m3

- Sử dụng trên 30m3  :           8.900 đồng/m3

           2. Giá nước sạch dùng cho cơ quan hành chính, sự nghiệp:      8.500 đồng/m3

3. Giá nước sạch dùng cho cơ sở sản xuất:                                 8.900 đồng/m3

4. Giá nước sạch dùng cho cơ sở kinh doanh, dịch vụ:             10.300 đồng/m3

Biểu giá nước trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Rất mong quý khách hàng tiếp tục ủng hộ nhằm giúp cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.


File đính kèm:
thong bao gia nuoc CQ-SX-KD-SH.pdf