24/01/2022
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG NĂM 2021

Theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính

Xem tiếp »
19/01/2022
06/10/2021
04/10/2021
Thanh toán tiền nước hoàn tiền đến 50% khi thực hiện qua Viettelpay

Thanh toán tiền nước hoàn tiền đến 50% khi thực hiện qua Viettelpay

Xem tiếp »
03/08/2021
20/05/2021
Thu hộ tiền nước qua PAYOO

Thu hộ tiền nước qua PAYOO

Xem tiếp »
27/04/2021
KẾT QUẢ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng diễn ra vào 08 giờ ngày 27/04/2021

Xem tiếp »
09/04/2021
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Xem tiếp »
23/12/2020
26/08/2020
Thông báo thanh toán tiền nước qua Ví điện tử VNPT Pay

Thanh toán không dùng tiền mặt là xu hướng phát triển tất yếu trong bối cảnh của Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra tác động đa chiều, vừa mang lại tiện ích cho người dân, vừa tạo đà tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ thực hiện chiến lược tài chính toàn diện thông qua phổ cập dịch vụ tài chính - ngân hàng

Xem tiếp »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
VIDEO CLIP