THÔNG TIN TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

- Số điện thoại tổng đài hỗ trợ chăm sóc khách hàng:

  02996.50.79.79

+ Hướng dẫn thủ tục đăng ký dịch vụ, tư vấn quy trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng và các vấn đề khác có liên quan;

+ Tiếp nhận đầy đủ thông tin, phản ánh, khiếu nại liên quan đến dịch vụ cung cấp nước của khách hàng;

+ Giải đáp các khiếu nại của khách hàng trong phạm vi được phân cấp đúng theo quy chế làm việc của đơn vị hoặc chuyển thông tin, phản ánh khách hàng đến các đơn vị liên quan để xử lý;

+ Báo cáo kịp thời về lãnh đạo trực tiếp hoặc Ban Tổng Giám đốc đối với những khách hàng đặc biệt, những trường hợp liên quan đến quy trình cung cấp nước và quy định có liên quan trong hợp đồng; 

- Quản lý trực tiếp: Xí nghiệp Cấp nước Nguyễn Chí Thanh

- Nhân sự phụ trách: Bộ phận Văn phòng Xí nghiệp Nguyễn Chí Thanh

- Hộp thư điện tử: cskh@soctrangwaco.vn

- Trang thông tin điện tử: www.soctrangwaco.vn

- Thời gian làm việc: 24/24 giờ (kể cả ngày lễ, chủ nhật)    

Ngoài ra, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với các xí nghiệp:

KHU VỰC THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

+ Xí nghiệp Cấp nước Nguyễn Chí Thanh: (0299) 3821727

+ Xí nghiệp Cấp nước Phú Lợi:                   (0299) 3823326

KHU VỰC CÁC THỊ XÃ, HUYỆN, THỊ TRẤN

+ Xí nghiệp Cấp nước Mỹ Xuyên:              (0299) 3851285

+ Xí nghiệp Cấp nước Vĩnh Châu:              (0299) 3861133

+ Xí nghiệp Cấp nước Kế Sách:                  (0299) 3876053

+ Xí nghiệp Cấp nước Long Phú:               (0299) 3856293

+ Xí nghiệp Cấp nước Lịch Hội Thượng:    (0299) 3849064

+ Xí nghiệp Cấp nước Ngã Năm:               (0299) 3869484

+ Xí nghiệp Cấp nước Thạnh Trị:                (0299) 3866362

+ Xí nghiệp Cấp nước Mỹ Tú:                     (0299) 3871394

+ Xí nghiệp Cấp nước Đại Ngãi:                 (0299) 3858282

+ Trạm Cấp nước Hưng Lợi:                       (0299) 3898201

+ Trạm Cấp nước Trần Đề:                         (0299) 3846930

+ Xí nghiệp Nước đóng chai:                     (0299) 3601188