18/01/2019
Báo cáo tài chính Quý IV/2018

Báo cáo tài chính Quý IV/2018 cho kỳ tài chính từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/12/2018

Xem tiếp »
19/10/2018
Báo cáo tài chính Quý III/2018

Báo cáo tài chính Quý III/2018 cho kỳ tài chính từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018

Xem tiếp »
27/09/2018
Hội nghị Tập huấn và tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tổ chức tại Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Trưa ngày 26/9/2018, Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng và các phòng nghiệp vụ của Sở Lao động - TBXH tỉnh Sóc Trăng thống nhất phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động và một số văn bản pháp luật liên quan đến người lao động đang công tác tại Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
15/08/2018
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét (06/2018)

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 29/12/2017 đến ngày 30/06/2018

Xem tiếp »
30/07/2018
Hội nghị họp mặt đảng viên 6 tháng đầu năm 2018

Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tổ chức thành công Hội nghị họp mặt đảng viên 6 tháng đầu năm 2018

Xem tiếp »
20/07/2018
02/07/2018
Quyết định của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tại sàn giao dịch UPCoM

Quyết định số 380/QĐ-SGDHN ngày 29/6/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tại sàn giao dịch UPCoM.

Xem tiếp »
02/07/2018
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên (06/7/2018) cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tại sàn giao dịch UPCoM

Thông báo số 680/TB-SGDHN ngày 29/06/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu CTCP Cấp nước Sóc Trăng vào giao dịch tại thị trường UPCoM

Xem tiếp »
25/06/2018
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Ngày 20/6/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) có Công văn số 47/2018/GCNCP-VSD chứng nhận việc đăng ký chứng khoán của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
12/06/2018
Thông báo số 137/TB-HĐQT ngày 12/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc gộp báo cáo tài chính năm 2017 vào báo cáo tài chính năm 2018 và không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017.

Xem tiếp »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
VIDEO CLIP