THÔNG BÁO

Về việc giảm tiền nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt đối với các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.


File đính kèm: Thông báo số 343 giảm tiền nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid19.pdf