02/07/2018
Quyết định của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tại sàn giao dịch UPCoM

Quyết định số 380/QĐ-SGDHN ngày 29/6/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tại sàn giao dịch UPCoM.

Xem tiếp »
02/07/2018
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên (06/7/2018) cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tại sàn giao dịch UPCoM

Thông báo số 680/TB-SGDHN ngày 29/06/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu CTCP Cấp nước Sóc Trăng vào giao dịch tại thị trường UPCoM

Xem tiếp »
25/06/2018
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Ngày 20/6/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) có Công văn số 47/2018/GCNCP-VSD chứng nhận việc đăng ký chứng khoán của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
12/06/2018
Thông báo số 137/TB-HĐQT ngày 12/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc gộp báo cáo tài chính năm 2017 vào báo cáo tài chính năm 2018 và không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017.

Xem tiếp »
16/03/2018
31/01/2018
Hướng dẫn thanh toán tiền nước qua E-Mobile Banking và Internet Banking

Hướng dẫn thanh toán tiền nước qua E-Mobile Banking và Internet Banking

Xem tiếp »
14/12/2017
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng lần thứ nhất.

Ban tổ chức Đại hội cổ đông trân trọng thông báo thay đổi thời gian tổ chức phiên họp Đại hội cổ đông lần thứ nhất – Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
07/12/2017
Tài liệu Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng lần thứ nhất.

Ban tổ chức Đại hội cổ đông trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội cổ đông lần thứ nhất – Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
23/11/2017
Hội thảo “Công nghệ xanh xử lý nước đặc trưng cho từng loại nước nguồn và hệ thống xử lý nước RO”

Chiều ngày 10/11/2017, Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng (Soctrangwaco) phối hợp cùng Công ty CP TV TK XD Hoàn Mỹ Việt Nam (Pernam) tổ chức hội thảo "Công nghệ xanh xử lý nước đặc trưng cho từng loại nước nguồn và hệ thống xử lý nước RO".

Xem tiếp »
22/11/2017
Lễ khánh thành “Hệ thống xử lý nước bằng công nghệ RO Optiflux tại Xí nghiệp Cấp nước Phú Lợi”

Ngày 10/11/2017, Công ty Cấp nước Sóc Trăng vừa khánh thành hệ thống xử lý nước lợ bằng công nghệ RO cải tiến Optiflux tại Xí nghiệp Cấp nước Phú Lợi

Xem tiếp »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
VIDEO CLIP