14/09/2016
Tổ chức lớp huấn luyện Phòng chống Cháy nổ năm 2016

Vào ngày 13/09/2016, Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng đã tổ chức thành công lớp tập huấn Phòng chống Cháy nổ dành cho CB.CNV trong công ty.

Xem tiếp »
22/08/2016
Hội nghị triển khai, quán triệt , thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt , thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Xem tiếp »
10/08/2016
Hội nghị họp mặt Đảng viên 6 tháng đầu năm 2016 và Tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng tổ chức Hội nghị họp mặt Đảng viên 6 tháng đầu năm 2016 và Tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Xem tiếp »
10/08/2016
02/08/2016
Hội diễn Nghệ thuật Quần chúng CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng lần thứ IX năm 2016

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng tham gia Hội diễn Nghệ thuật Quần chúng CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng lần thứ IX năm 2016 từ ngày 25-27/7/2016.

Xem tiếp »
25/05/2016
Hội thao chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng (04/5/2011-04/5/2016)

Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng tham gia Hội thao chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng (04/5/2011-04/5/2016)

Xem tiếp »
25/05/2016
Liên hoan Tiếng hát thanh niên Chủ đề "Ngày hội non sông" năm 2016

Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng tham gia Liên hoan Tiếng hát thanh niên Chủ đề "Ngày hội non sông" năm 2016

Xem tiếp »
25/05/2016
Hội thao chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng (04/5/2011-04/5/2016)

Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng tham gia Hội thao chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng (04/5/2011-04/5/2016)

Xem tiếp »
05/04/2016
Thông báo về việc thực hiện công tác vệ sinh mạng lưới cấp nước

Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng định kỳ hàng tháng tiến hành công tác xúc rửa, vệ sinh mạng lưới cấp nước toàn khu vực nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nước cung cấp đến quý khách hàng

Xem tiếp »
28/03/2016
Hội thao 26/3 chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016)

Đoàn Cơ Sở Cty TNHH MTV Cấp nước ST tham gia hội thao 26/3 năm 2016 nhằm hưởng ứng tốt các hoạt động “Tháng Thanh niên” năm 2016, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016)

Xem tiếp »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
VIDEO CLIP