24/07/2023
Hội nghị Sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Sáng ngày 21/07/2023, Đảng ủy Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng bộ 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023.

Xem tiếp »
03/07/2023
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 29/6/2023, Công ty Cổ phần cấp nước Sóc Trăng đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 và các báo cáo thường niên theo quy định.

Xem tiếp »
23/06/2023
Thông báo hoạt động trở lại dịch vụ Zalo 'Cấp nước Sóc Trăng'

Căn cứ thông báo tạm ngừng dịch vụ truy vấn thông tin sử dụng nước trên ứng dụng của Zalo OA “Cấp nước Sóc Trăng”

Xem tiếp »
22/06/2023
Thông báo tạm ngừng Zalo 'Cấp nước Sóc Trăng'

Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tạm ngừng các dịch vụ truy vấn thông tin sử dụng nước trên Zalo OA “Cấp nước Sóc Trăng” để nâng cấp phần mềm...

Xem tiếp »
31/03/2023
THÔNG BÁO VỀ ĐIỂM THU TIỀN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

THÔNG BÁO VỀ ĐIỂM THU TIỀN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

Xem tiếp »
01/03/2023
Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-LĐLĐ ngày 20/4/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028. Được sự chấp thuận của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh và Đảng ủy công ty, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Cổ phần Cấp Sóc Trăng đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028 vào ngày 28/02/2023. Đây là Công đoàn cơ sở được chọn là đại hội điểm để bầu Chủ tịch CĐCS tại đại hội.

Xem tiếp »
20/02/2023
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đính kèm Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Xem tiếp »
27/01/2023
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN TẠI THỜI ĐIỂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng cuối năm 2022 (tính đến thời điểm 30/12/2022)

Xem tiếp »
05/01/2023
Thông báo Về việc triển khai ứng dụng hợp đồng điện tử đối với dịch vụ cung cấp nước với khách hàng

Kể từ ngày 03/01/2023, Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng sẽ triển khai phương thức ký kết hợp đồng điện tử đối với dịch vụ cung cấp nước với khách hàng

Xem tiếp »
04/01/2023
Thông báo không thu tiền nước bằng tiền mặt

không thu tiền nước bằng tiền mặt tại nhà khách hàng Khu vực thành phố Sóc Trăng (một số tuyến đường thuộc phường 1, 2, 6) và huyện Mỹ Xuyên (một số tuyến đường thuộc thị trấn Mỹ Xuyên)

Xem tiếp »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
VIDEO CLIP