HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TIỀN NƯỚC
QUA VÍ ĐIỆN TỬ VNPT PAY

***********

        

   Được sự thống nhất của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng và Trung Tâm kinh doanh VNPT Sóc Trăng về việc khảo sát, triển khai dịch vụ thu hộ tiền nước tại khu vực tỉnh Sóc Trăng.
            Sau thời gian chuẩn bị và thực hiện các nội dung liên quan đến công tác kết nối dữ liệu, vận hành thử nghiệm thanh toán thực tế.

Kể từ tháng 08/2020, quý khách hàng có thể thanh toán tiền nước thông qua ví điện tử VNPT Pay do Tổng Công ty Truyền thông thuộc Tập đoàn VNPT phát triển. 

Quý khách vui lòng tham khảo Hướng dẫn thanh toán tiền nước qua video:Hoặc download văn bản hướng dẫn đính kèm: HUONG-DAN-VI-VNPTPAY-THANH-TOAN-HD-NUOC.pdf