Thời gianTừ 01/07/2021 - 31/12/2021.

Đối tượng khách hàng:
 
+ Khách hàng đăng ký mới ViettelPay kể từ ngày triển khai chương trình.
+ Khách hàng đã đăng ký ViettelPay và nhận được tin nhắn mời tham gia.

Chi tiết:
Khi Khách hàng thanh toán tiền nước, hoàn 50% (tối đa 20k) trong tháng đầu tiên và tặng thêm 5 voucher tiền nước hoàn 25% (tối đa 10k) trong 5 tháng tiếp theo (mỗi voucher có hạn sử dụng trong 1 tháng).

Lưu ý:
- Mỗi Khách hàng chỉ được tham gia chương trình khuyến mại (CTKM) 1 lần (Khách hàng đã tham gia chương trình, hủy ViettelPay đăng ký lại không được hưởng khuyến mại lần 2).

- Thời gian hoàn tiền: Trong ngày tiếp theo sau ngày Khách hàng thanh toán thành công và đủ điều kiện hưởng khuyến mại (tối đa 72 giờ).

- Voucher hoàn 25% trong 5 tháng tiếp theo được áp dụng khi thanh toán trùng mã hóa đơn với lần đầu tiên.

- Nếu giao dịch đủ điều kiện hưởng ưu đãi Ngày vàng/Giờ vàng/Lễ hội vàng và CTKM Nước: ưu tiên hưởng KM thanh toán nước. Mỗi giao dịch chỉ áp dụng một ưu đãi.

- CTKM không áp dụng cho GD thanh toán điện nước lắp máy HP.

- Viettel sẽ là bên đưa ra quyết định cuối cùng khi có tranh chấp, khiếu nại.

- Viettel có toàn quyền quyết định hủy bỏ khuyến mại, hoặc thu hồi quà tặng khuyến mại mà không cần báo trước nếu phát hiện Khách hàng có hành vi gian lận.

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại: https://viettelpay.vn/1/nuoc50/