Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 3/2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng:

Vui lòng xem tài liệu đính kèm:

KQXN Thạnh Trị 3.2019.pdf
KQXN N5 3.2019.pdf
Kế Sách 3.2019.pdf
Lịch Hội Thượng 3.2019.pdf
Long Phú 3.2019.pdf
Đại Ngãi 3.2019.pdf
Mỹ Tú 3.2019.pdf
Phong Nẫm 3.2019.pdf
Vĩnh Châu 3.2019.pdf
Nguyễn Chí Thanh 3.2019.pdf
Phú Lợi 3.2019.pdf
KCN 3.2019.pdf
Long Phú 3.2019.pdf
Mỹ Xuyên 3.2019.pdf