Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 6/2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng:

Vui lòng xem tài liệu đính kèm:

KQXN YTDP Kế Sách thang 06.2019.pdf
KQXN YTDP Long Phú -T6.2019.pdf
KQXN YTDP Mỹ Tú -T6.2019.pdf
KQXN YTDP Mỹ Xuyên -T6.2019.pdf
KQXN YTDP Nguyễn Chí Thanh -T6.2019.pdf
KQXN YTDP Ngã 5 -T6.2019.pdf
KQXN YTDP Phú Lợi -T6.2019.pdf
KQXN YTDP Thạnh Trị -T6.2019.pdf
KQXN YTDP Trần Đề -T6.2019.pdf
KQXN YTDP Vĩnh Châu -T6.2019.pdf
KQXN YTDP Đại Ngãi -T6.2019.pdf
KQXN YTDP KCN t6.pdf