Mô tả: logo soctrangwaco - nen trang

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2200107297 do Sở KH&ĐT Sóc Trăng cấp lần đầu ngày 23/12/2009, Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 29/12/2017)

- Địa chỉ: 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

- Số điện thoại: (0299) 3820 943;              Số fax: (0299) 3827178
     - Website: www.soctrangwaco.vn


Vui lòng xem tài liệu đính kèm:
Báo cáo thường niên năm 2018.pdf