Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc trở thành Công ty đại chúng như sau:

  1. Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
  2. Tên tiếng anh: SOCTRANG WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
  3. Tên viết tắt: SOCTRANGWACO
  4. Trụ sở chính: Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
  5. Điện thoại: (0299) 3820 943                     Fax: (0299) 3821 278
  6. Website: www.soctrangwaco.vn              Email: info@soctrangwaco.vn
  7. Giấy CNĐKKD số 2200107297 do Sở KH-ĐT tỉnh Sóc Trăng cấp lần đầu ngày 23/12/2009; Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 29 tháng 12 năm 2017.
  8. Vốn điều lệ: 158.631.330.000 đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ sáu trăm ba mươi mốt triệu ba trăm ba mươi ngàn đồng).
  9. Ngành nghề kinh doanh chính:

-         Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch;

-         Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng.


Vui lòng xem tài liệu đính kèm:
Thong tin tom tat ve Cong ty Dai chung.pdf