Vui lòng xem file đính kèm:

Công văn 97 CBTT giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan.pdf