Xem file đính kèm: Công bố thông tin số 22_GD co phieu Nhu Y.pdf