Thực hiện Kế hoạch của Đoàn Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng về thực hiện mô hình 90 ngày tiết kiệm Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn, Đoàn cơ sở công ty thông báo rộng rãi đến toàn thể các chi đoàn trực thuộc vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và người lao động chung tay quyên góp thực hiện hiện mô hình 90 ngày tiết kiệm với chủ đề “Tuổi trẻ Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng thực hành tiết kiệm làm theo lời Bác” bằng hình thức vận động bỏ thùng quyên góp, vận động thông qua các buổi họp lệ chi đoàn, họp đơn vị… với phương châm trên tinh thần tự nguyện, không bắt buộc, không đặt ra chỉ tiêu.

Qua 90 ngày tiến hành vận động, từ ngày 26/12/2020 đến hết ngày 25/03/2021, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 22/03/2021 đến hết ngày 25/03/2021 đã vận động được số tiền là là 610.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm mười nghìn đồng) nộp về văn phòng Đoàn Các cơ quan và doanh nghiệp.

Tin, ảnh Minh Triết