Vui lòng xem file đính kèm:

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020.pdf
Giải trình BCTC quý 1 năm 2020.pdf