Vui lòng xem tài liệu đính kèm:
Báo cáo tài chính Quý IV-2018.pdf
Giải trình BCTC Quý IV-2018.pdf