Lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn; chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Việt nam lần thứ XI.

Nhằm phát động phong trào văn hóa văn nghệ, tạo khí thế vui tươi, lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân viên chức lao động, thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đội văn nghệ quần chúng Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Sóc Trăng tham dự Hội diễn nghệ thuật quần chúng công nhân viên chức lao động năm 2012 do Liên đoàn lao động tỉnh kết hợp với Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch và Đài phát thanh truyền hình tổ chức từ ngày 24/7/2012 đến ngày 28/7/2012 với sự tham dự của 20 đơn vị đến từ các huyện, thành phố và các cơ quan ban ngành trong tỉnh.