Chiều ngày 27/7/2018, Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tổ chức Hội nghị họp mặt đảng viên 6 tháng đầu năm 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Dương Quang Trí - Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng;  Đồng chí Đặng Văn Ngọ - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng; các đồng chí UV.BTV, UV.BCH đảng bộ; đại diện các đoàn thể trong công ty và toàn thể đảng viên Đảng bộ cùng tham dự.


Trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc cùng lãnh đạo các đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thực hiện khá tốt. Trong đó mục tiêu cơ bản là đáp ứng kịp thời nhu cầu nước sạch phục vụ người dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy tổ chức của doanh nghiệp luôn được quan tâm, chú trọng.


Đ/c Trần Anh Hòa – Phó Bí thư Đảng ủy, báo cáo tình hình công tác đảng bộ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018Công tác kiểm tra giám sát luôn được chú trọng, tiến hành giám sát 02 chi bộ trực thuộcgiám sát thường xuyên 08 đảng viên, đồng thời thông qua các buổi họp định kỳ có đánh giá nhắc nhở rút kinh nghiệm kịp thời.


Đồng chí Hồ Văn Truyền - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy công ty thông qua báo cáo công tác kiểm tra


Hội nghị đã được lắng nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Quang Trí - Phó bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng, ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự cũng như những thông tin giải đáp của đồng chí Đặng Văn Ngọ - Bí thư Đảng ủy công ty. Hội nghị tin tưởng rằng đó chính là tiền đề cho những kết quả sẽ đạt được trong năm 2018.  


Đồng chí Dương Quang Trí - Phó bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp
 phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Một số hình ảnh tại hội nghị: