Dự kiến, từ thứ hai ngày 28/02/2011 đến hết thứ năm ngày 03/3/2011, Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Sóc Trăng sẽ đấu nối tuyến ống kỹ thuật từ đường Chông Chác (phường 5) qua đường Phạm Hùng (phường 8) - Thành phố Sóc Trăng.

    Các công tác chuẩn bị tiếp nhận nguồn nước đã được bộ phận Xí nghiệp Thi công đã thực hiện theo yêu cầu kỹ thuật về thi công mạng lưới cấp nước như: Vệ sinh, thử áp lực tuyến ống mới lắp đặt. Xúc rửa, xả cuối nguồn các đường ống đang sử dụng. Nhưng do có sự thay đổi hướng dòng chảy, tăng vận tốc nước nên có thể vẫn xảy ra hiện tượng giảm chất lượng cục bộ ở một số đoạn ống nhánh vào đồng hồ nước, có hiện tượng bóc vỡ cặn ống làm độ đục tăng lên.

    Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Sóc Trăng kính thông báo và đề nghị khách hàng lưu ý cẩn thận sử dụng nguồn nước trong những ngày thi công đấu nối tuyến ống.

BAN GIÁM ĐỐC