THÔNG BÁO
Về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Căn cứ Đơn trình báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Lê Thị Minh Hiền;

Căn cứ Đơn xin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Lê Thị Minh Hiền;

Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (Mã chứng khoán: STW) xin thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:

 

STT

 

Họ và tên

 

SĐKNSH

 

Ngày cấp

 

Nơi cấp

 

Địa chỉ

Số lượng cổ phần

1

Lê Thị Minh Hiền

365476981 (CMND cũ)

23/03/2015

CA. Sóc Trăng

Ấp Tâm Thọ, Đại Tâm, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

3.100

094183001015 (CCCD mới)

13/04/2021

Cục Cảnh sát

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu Công ty không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông trên, Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng sẽ tiến hành thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định của Pháp luật.

* Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Số 16, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, thành phố Sóc Trăng.

ĐT: 0299 3820943 (gặp Liễu)              

Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng kính báo./.


TỔNG GIÁM ĐỐC

         (Đã ký)

Đặng Văn Ngọ                                                                                  

Đính kèm: Thông báo mất GCNSHCP Lê Thị Minh Hiền.pdf