THÔNG BÁO
Về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- Căn cứ khoản Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng:

- Căn cứ đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Công ty cổ phần Hawaco do Giấy chứng nhận đã bị mất.

Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (Mã chứng khoán: STW) xin thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:

Stt

Tên cổ đông

Giấy ĐKKD

Ngày cấp

Nơi cấp

Địa chỉ

Số lượng cổ phần

1

CÔNG TY

CỔ PHẦN HAWACO

0101189376

Đăng ký lần đầu ngày 19/10/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 20/4/2018

Sở
Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội

Phòng 702, số 2 Ngô Quyền, tòa nhà Tung Sing, phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

6.345.253

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu Công ty không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông trên, Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng sẽ tiến hành thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng - Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng. ĐT: (0299) 3820943         

Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng kính báo./.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

               

                                     

(Đã kí) 

 

Đặng Văn Ngọ

 Đính kèm:
Thông báo số 198 cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cổ đông Công ty Hawaco.pdf